Menu Menu
Zoeken

Vakbeurs voor event-, installatie- en
entertainmenttechnologie

12 t/m 14 januari 2026

Privacy & Cookies

 1. Inleiding

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Ahoy Rotterdam N.V. (hierna: "Rotterdam Ahoy”, "wij”, "ons”), gevestigd aan de Ahoyweg 10, 3084 BA, te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24149148, omgaat met uw persoonsgegevens (hierna: "Persoonsgegevens”). Rotterdam Ahoy houdt zich aan de eisen die wet- en regelgeving aan de verwerking van uw Persoonsgegevens stellen, waaronder de eisen uit de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (hierna: "AVG”). In dit Privacy Statement leggen wij uit waarom en hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken.

 

 1. Wie zijn wij?

Wij zijn Rotterdam Ahoy: dé plek die u associeert met een ervaring. Een beleving die al begint als u de website bekijkt, het parkeerterrein oprijdt of uw jas ophangt. En die pas eindigt als u de beelden van uw moment in Ahoy terugkijkt en deelt met vrienden of relaties. Wij zijn 250 event professionals met een missie: bouwen aan de omstandigheden en de services die uw ervaring en beleving naar het hoogste niveau tillen. Wij innoveren tot het niet beter kan, zonder onze herkenbaarheid te verliezen.

 

 1. Wat zijn Persoonsgegevens?

Met Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Zo zijn voor- en achternamen, (mobiele) telefoonnummers, (e-mail)adressen en een geboortedatum bijvoorbeeld Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens hebben betrekking op een natuurlijk persoon, de betrokkene (hierna: "Betrokkene”). Onder meer het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt "verwerken” genoemd.

 

Op het moment dat u uw gegevens aan Rotterdam Ahoy verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals in dit Privacy Statement bepaald. Rotterdam Ahoy zorgt ervoor dat de verwerking van uw Persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

 

 1. Hoe verkrijgt Rotterdam Ahoy Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens onder meer wanneer u onze website bezoekt, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, wanneer u toegangsbewijzen van door Rotterdam Ahoy georganiseerde evenementen koopt, wanneer u als exposant deelneemt aan één van de door Rotterdam Ahoy georganiseerde activiteiten en wanneer u onze evenementen en activiteiten bezoekt, dan wel die van onze klanten.

 

 1. Welke (categorieën) Persoonsgegevens verwerken wij?

Rotterdam Ahoy verwerkt de volgende (categorieën) Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Persoonsgegevens

Verwerkingsdoel

NAWTE-gegevens

(naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)

 • Om offertes op te kunnen stellen en een overeenkomst met u aan te gaan;
 • Om de overeenkomst die u met ons dan wel met onze klant hebt gesloten uit te kunnen voeren (o.a. door het leveren van uw toegangsbewijs of het verwerken van uw registratie voor een beurs of evenement);
 • Om uw registratie door middel van uw toestemming voor het scannen van uw badge te delen met o.a. exposanten / standhouders van een beurs of evenement*;
 • Om u informatie te verschaffen over onze producten en diensten, aanbiedingen, evenementen en mogelijke wijzigingen die zich voordoen ten aanzien van een bepaald evenement, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief of social media;
 • Om ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Bij deelname aan prijsvragen/acties of voor analysedoeleinden over uw bezoek aan een beurs of  evenement en over onze online media;
 • Om onze dienstverlening (bijvoorbeeld via marktonderzoeken en enquêtes) te verbeteren;
 • Relatie- en marketing beheer: Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor commerciële activiteiten, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en/of diensten, klantenservice, segmentering van klanten en profilering en de uitvoering van (gerichte) marketingactiviteiten;
 • Om  gratis Ahoy WiFi te kunnen gebruiken na uw registratie.

IP-adres

 • Om onze website te verbeteren en te beveiligen;
 • Om speciaal voor u opgezette advertenties, ook op websites van derden, via advertentienetwerken te kunnen tonen;
 • Om uw bezoek aan onze website te analyseren;
 • Relatie- en marketing beheer: wij kunnen uw gegevens gebruiken voor commerciële activiteiten, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten/diensten, klantenservice, segmentering van klanten en profilering en de uitvoering van (gerichte) marketingactiviteiten.

Cameratoezicht en registratie van beeldmateriaal

 • Voor commerciële of veiligheidsdoeleinden

 

*Scannen badge

Bij uw bezoek aan een beurs, of evenement ontvangt u een badge. Deze badge bevat de door u bij uw registratie verstrekte gegevens. Uw badge fungeert als een elektronisch visitekaartje. Dit betekent dat u er voor kunt kiezen, maar geenszins verplicht bent, om uw badge door een exposant te laten scannen, waarna deze exposant u kan benaderen met informatie over zijn producten of diensten. Door het laten scannen van uw badge geeft u expliciet toestemming om uw gegevens met de desbetreffende exposant te delen en geeft u de desbetreffende exposant toestemming om u te benaderen.

 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

 1. Wat is de grondslag van de verwerking?

Rotterdam Ahoy verwerkt Persoonsgegevens primair op basis van toestemming en/of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel een gerechtvaardigd belang. Rotterdam Ahoy heeft een gerechtvaardigd belang om uw Persoonsgegevens te verwerken door middel van cameratoezicht en registratie van beeldmateriaal voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. Cameratoezicht heeft als doel om uw veiligheid als bezoeker te kunnen garanderen. Als bezoeker wordt u bij het betreden van Rotterdam Ahoy door middel van het Huisreglement  www.ahoy.nl/huisreglement gewezen op een dergelijke verwerking. Mocht u redelijke bezwaren hebben tegen het gepubliceerde beeldmateriaal dan kan er contact met ons worden opgenomen via [email protected]

 1. Hoe worden Persoonsgegevens beveiligd?

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek ruim voldoende behoort te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking en/of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

 1. Hoe lang worden Persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het bereiken van bovenstaande doeleinden.

 1. Verstrekking van Persoonsgegevens aan derden

Om u de best mogelijke diensten aan te kunnen bieden en concurrerend te blijven in onze sector, delen we bepaalde gegevens intern (dat wil zeggen met andere dochter-/zustermaatschappijen binnen de groep (Ahoy-onderdelen) en organisatoren van co-producties) en extern (dat wil zeggen met derden buiten Ahoy).

 

Dienstverleners en andere derden:

Wanneer wij andere dienstverleners of derden gebruiken in het kader van bepaalde gangbare bedrijfsactiviteiten, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen voor de uitvoering van specifieke taken c.q. verwerkingsdoelen (zie onder 5.). Voor zover deze derden daarbij uw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in beginsel in de hoedanigheid van verwerker. Wij sluiten hiertoe een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens door derden. Rotterdam Ahoy blijft in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Landen buiten de EER:

Wanneer wij uw persoonsgegevens extern delen met derden (dus buiten Ahoy) in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen we altijd de benodigde maatregelen om

deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op:

• de vereisten op basis van de geldende wet- en regelgeving;

• modelbepalingen van de EU. Indien van toepassing maken we in overeenkomsten met

dienstverleners gebruik van standaardbepalingen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de AVG.

 

 1. Links naar websites van derden en social media platformen

Onze website kan links naar websites van derden en naar social media platformen bevatten. Zodra u een link hebt gebruikt om onze website te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen controle meer hebben over de wijze waarop de website die u bezoekt omgaat met uw Persoonsgegevens en uw privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en ook niet voor de wijze waarop deze websites met uw Persoonsgegevens en privacy omgaan. Wij raden u aan vooraf de privacyverklaring van de desbetreffende website of het desbetreffende social media platform te raadplegen.

 

 1. Welke rechten heb ik als Betrokkene?

Wij vinden het belangrijk dat uw Persoonsgegevens juist en up-to-date zijn. Op grond van de privacywetgeving heeft u als Betrokkene het:

 • recht op inzage in de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • recht op rectificatie van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • recht op verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • recht op beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: "AP”).

Als u één van bovengenoemde rechten uit wilt oefenen kunt u contact met ons opnemen door middel van het sturen van een e-mail naar [email protected] . Wij streven ernaar uw verzoek binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

 1. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. U kunt uw klacht per e-mail sturen naar [email protected]. Wij streven ernaar uw klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Mocht de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u contact opnemen met de AP. De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U kunt bij de AP altijd een klacht indienen.

 

 1. Waar kan ik terecht met vragen en/of opmerkingen?

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit Privacy Statement of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via [email protected] . Wij streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst op uw vraag en/of opmerking te reageren.

 

 1. Wijzigingen Privacy Statement

Rotterdam Ahoy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden bij dezen aangemoedigd om regelmatig zelf het Privacy Statement van Rotterdam Ahoy te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

 

Cookie Statement Rotterdam Ahoy

 

 1. Cookies

Rotterdam Ahoy kan functionele, analytische, advertentie en/of tracking cookies plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone, zodat wij u (aan de hand van uw computer, tablet of smartphone) kunnen herkennen wanneer u de website nogmaals bezoekt.

 

 1. Persoonsgegevens die met cookies worden verzameld

De Persoonsgegevens die wij verwerken middels cookies zijn:

 • Informatie met betrekking tot uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser;
 • Apparaat-type.

 

 1. Wat voor cookies worden er geplaatst?

 

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.

 

Voorkeuren

Deze cookies maken het mogelijk om de website aan te passen aan uw wensen en voorkeuren. Wanneer u ertoe besluit om op een ander moment onze website te bezoeken, zullen de cookies uw bezoek herkennen, waardoor de website getoond wordt aan de hand van de door u ingestelde voorkeuren.  Met deze cookies zorgt Ahoy er bijvoorbeeld voor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal of regio.

Statistische cookies

Door middel van statistische cookies ontvangt Ahoy informatie over uw surfgedrag, waardoor wij onze diensten, de onderdelen en de werking van onze website kunnen verbeteren. Statistische cookies kunnen helpen om te begrijpen hoe u als bezoeker de website gebruikt. Deze gegevens worden anoniem verzameld en verwerkt.  

Marketing

Met deze cookies kan Ahoy haar communicatie afstemmen op uw interesse. Hierdoor kan Ahoy u doelgerichter informatie aanbieden.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via de website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven nog niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies zij plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier zij uw privacy gewaarborgd hebben.

Hoe zijn cookies te verwijderen?

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt ook een browser-plugin zoals de 'Privacy Badger’ installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren. 

 

Disclaimer

De informatie op deze website, in onze digitale nieuwsbrieven en op onze social mediakanalen is samengesteld uit meerdere interne en externe informatiebronnen. Rotterdam Ahoy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie. Voor de diverse websites waarnaar wordt doorverwezen, geldt de disclaimer van de betreffende bronnen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van informatie uit onze hierboven genoemde communicatie- uitingen kan een inbreuk op intellectuele rechten  (regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie) in de breedste zin van het woord opleveren.

Rotterdam Ahoy besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de communicatie uitingen. Het is niettemin mogelijk dat de informatiebronnen waarnaar wordt verwezen, zijn gewijzigd. Aan de inhoud van onze communicatie-uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheden dan wel rechten of plichten worden ontleend.

 

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2024.