Vakbeurs voor event-, installatie- en
entertainmenttechnologie

15 t/m 17 januari 2024

Warning: Spam mail

Op 9 december 2021 werd er een Engelstalige mail verstuurd in de huisstijl van CUE. We willen u er op attenderen dat deze mail niet vanuit de organisatie komt. De informatie uit deze mail kan als onjuist worden beschouwd. De mail is dan ook zeer zeker te zien als spam. Onze excuses voor het ongemak en de mogelijke verwarring. We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.